Förberedelse och ansökan

Förberedelser

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka regler som gäller och vilka förutsättningar som finns för ditt byggprojekt. För vissa delar av kommunen finns det detaljplaner som reglerar vad och hur du får bygga.

Kontakta oss på bygglovsavdelningen om frågor vad som gäller på din fastighet.

Informera gärna grannar om byggprojektet. Då minskar ofta risken för att bygglovet överklagas.

Ansökan

När din ansökan bedöms som fullständig skickar byggnadsnämnden ett mottagningsbevis till dig.

Om din bygglovsansökan är fullständig och inte kräver några utredningar så är ambitionen att lämna beslut inom max tio veckor efter att ansökan kommit in. Vid anmälan är det fyra veckors handläggningstid.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer