Förhandsbesked

Inom detaljplanelagda områden finns riktlinjer om hur du får bygga. Utanför detaljplanelagda områden finns inga bindande besked.


Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.


Det finns inget krav på förhandsbesked utan det är frivilligt att söka ett sådant.

När ansöker man om förhandsbesked?

Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område.


Ansökan om förhandsbesked görs via e-tjänst eller pdf-blankett som du hittar under bygga och bo i kommunens e-tjänstportal.

Enklare handlingar

Förhandsbeskedet kan sökas på enklare handlingar än vad som fodras i en ansökan om bygglov. Syftet är att sökanden ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen, utan att projektera hela huset.

Vad prövas i förhandsbeskedet

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras.


Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov på den platsen om din ansökan inkommer inom två år. Ansökan måste stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen beslutat om.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer