Munkedals kommunvapen

Meny

Friggebod, attefallshus

Bild av en grå liten stuga med en bänk utanför dörren i en trädgård


För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. Byggnationen ska uppfylla ett antal krav för att bygglovsfriheten ska gälla. Om inte alla krav uppfylls krävs bygglov. Kraven gäller till exempel storlek, antal och placering.

Friggebod

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. 
Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

 

Du kan uppföra flera friggebodar så länge byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0 kvadratmeter. Taknockshöjden över markens medelnivå får inte överstiga 3,0 meter och byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

 

Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området.

Attefallshus

Det är tillåtet att bygga upp till 25 kvadratmeter stort ”attefallshus” på sin tomt utan att söka bygglov. Byggnaden kan användas som komplementbostadshus alternativt som komplementbyggnad. Det vill säga som permanentbostad, garage, förråd eller gäststuga.

 

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den även uppfylla plan – och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att byggnaden kräver dispens från strandskydd om sådant finns.

 

Du får bygga till en- och tvåbostadshus med högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Du får också inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen.

 

Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande och inte närmare järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Kräver anmälan och startbesked

  • Attefallshus, kompletta ritningar krävs
  • Komplementsbostad och komplementsbyggnad
  • Två mindre takkupor på en- och tvåbostadshus

Kräver inte bygglov

  • Friggebod

Kräver bygglov

  • Friggebod och Attefallshus inom detaljplanerat område som ska placeras närmre allmän platsmark än 4.5 meter. Till exempel gata, väg eller park.

Senast ändrad: 2018-09-17

Sidansvarig: Moa Widekärr

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.