Kaminer och eldstäder

Närbild på en brasa i en eldstad.

Om du vill installera ny eldstad, braskamin eller kassett i en öppen spis ska du alltid göra en anmälan.


Om du vill bygga en ny skorsten eller rökkanal kan bygglov krävas om byggnationen väsentligt ändrar byggnadens utseende. 

Startbesked

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett startbesked. Är handlingarna som du lämnar in ofullständiga kommer du att behöva komplettera den innan du får startbesked. 

Besiktning

Efter genomförd installation ska den besiktigas av skorstensfejarmästaren. Besiktningsprotokollet skall skickas till byggnadsnämnden. 

Slutbeskedet

Om installationen är godkänd av skorstensfejarmästaren utfärdas slutbesked. Innan dess får du inte elda i din kamin.


Om du inte anmält och fått ett slutbesked innan du börjar elda i kaminen, utgår sanktionsavgift.

Anmälan

Eldstad / rökkanal - Anmälan om installation/ändringlänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2020-09-15

Sidansvarig: Marianne Meijer