Munkedals kommunvapen

Meny

Kontrollansvarig

Bild på en byggnadskonstruktion.

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre och måste vara certifierad och ha en självständig ställning.

Kontrollansvarigas uppgifter:

 • Upprätta kontrollplan.
 • Se till att kontrollplanen, bestämmelser och villkor följs.
 • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. 

När behövs kontrollansvarig?

En kontrollansvarig kan behövas om du ska genomföra bygg-, rivnings- eller markåtgärder. Till exempel vid uppförande av ny byggnad eller vid ändringar av byggnad som medför att bärande delar berörs.

Kontrollansvarig behövs inte för:

 • Åtgärder och byggen som inte behöver lov eller anmälan.
 • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus. Till exempel: ny- och tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter, inglasning av altan, växthus, kolonistugar,garage eller bastu, takkupor och balkonger.
 • Installation av eldstad eller rökkanal.
 • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är kulturhistoriskt värdefull.
 • Skyltar.
 • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen om åtgärden kräver en kontrollansvarig.

Senast ändrad: 2020-03-26

Sidansvarig: Moa Widekärr

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

0524-181 05

planbygg@munkedal.se


Marianne Meijer

Bygglovshandläggare


0524-181 24

planbygg@munkedal.se

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.