Bygga i kulturmiljö

Bygga i kulturmiljö

Byggnadsnämnden har tagit initiativ till att ta fram informationsmaterial om ett antal kulturmiljöer, vilka ingår i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Ett antal foldrar har tagits fram med syftet att informera om områdenas kulturmiljövärden och uppmana till varsamhet vid byggande och andra åtgärder inom dessa områden. Se länkar för respektive område.

Bohuslänsk byggnadstradition

Bohusläns museum arbetar människor med kunskaper om hur man kan gå tillväga för att anpassa om- och tillbyggnader till den lokala byggnadstraditionen. Här finns också en samlad kunskap om äldre byggnadstekniker, traditionella färger och material.

Lokalt tänkande och kunskap med rötter

I din bygd finns människor som är särskilt intresserade av frågor kring bygdens utveckling och historia. Ta gärna kontakt med en hembygdsförening för mer kunskap och om du har frågor om bygden.

Munkedals hembygdsförening

Svarteborgs hembygdsförening

Bärfendals hembygdsförening

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer