Marklov

Marklov krävs för att schakta eller fylla upp eller göra markåtgärder som avsevärt ändrar en tomts höjdläge.


Tänk på att innan arbetet påbörjas ska marklov vara beviljat och startbesked skall vara givet. Att påbörja markarbete utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.


Marklov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är färdigställt inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Ansökan

Du hittar våra e-tjänster och PDF-blanketter under bygga och bo i kommunens e-tjänstportal.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer