Munkedals kommunvapen

Mur och plank

Foto föreställande plank med murgröna som sticker fram

Foto från Pixaby

När krävs bygglov?

  • Ett plank definieras både av höjd och genomsiktbarhet. Är genomsiktbarheten mindre än 50% räknas det oftast som ett bygglovspliktigt plank.

 

  • Murar är bygglovspliktiga (även motfyllda).

När krävs inte bygglov?

  • Ett villastaket med minst 50% genomsiktbarhet.

  

  • Mur eller plank som skyddar en uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket måste placeras inom 3,5 meter från bostadshuset, det ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns och får inte vara högre än 1,8 meter. Under rubriken Relaterad information till höger kan du läsa mer om en skyddad uteplats. 

 

  • Murar och plank som uppförs utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse som uppförs i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus och inte närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

 

Kontakta byggenheten om du är osäker på om det som du har tänkt att uppföra kräver bygglov.

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

per-ake.willhed@munkedal.se

0524-181 05

 

 

Marianne Meijer

Bygglovshandläggare

 

marianne.meijer@munkedal.se

0524-181 24