Göra en anmälan

Anmäl en olovlig byggnation, ovårdad tomt eller byggnad

Om du vill anmäla en olovlig byggnation, ovårdad tomt eller byggnad kan du göra det till Byggnadsnämnden. 

Om det är en fråga om miljöbrott så får du kontakta kommunens miljöenhet.

Du har möjlighet att vara anonym när du kontaktar oss

Om du vill vara anonym tänk då på att INTE uppge några uppgifter om dig själv. Så fort vi fått dina uppgifter så omfattas de av offentlighetsprincipen.

Du kan inte uppge, varken muntligt eller skriftligt, ditt namn, ditt telefonnummer eller din adress när du kontaktar oss om du vill vara anonym.

Så fort vi fått dina kontaktuppgifter blir de offentliga, vi kan inte välja att bortse från uppgifterna när vi väl fått dom.

Du kan inte heller kontakta oss via mejl utan att riskera att din anonymitet röjs. Mejladressen och eventuella namn och kontaktuppgifter som finns i e-posten kommer vara synlig i anmälan. Eftersom det blir offentliga handlingar kan allmänheten begära ut handlingarna och ta del av dessa uppgifter.

Anonyma klagomål kan vara svåra att handlägga

Om du väljer att lämna ett klagomål anonymt så kan vi inte komma i kontakt med dig för att få reda på mer uppgifter. Vi kan inte heller skicka information om ärendet eller beslut till dig och du kan därmed inte överklaga eventuella beslut.

Gör så här om du vill vara anonym

Ring till oss och var noga med att INTE uppge några personuppgifter om du vill vara anonym eller skicka ett brev till:

Munkedals kommun

Plan och bygg

455 80 Munkedal

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer