Ovårdade tomter

Tomter och byggnader ska hållas i vårdat skick, det gäller oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta tomt och byggnad så att det inte innebär risk för olycksfall eller betydande olägenhet.


Staket och växtlighet i tomtgräns får inte innebära en trafikfara genom skymd sikt.

 

Om en tomt eller byggnad är ovårdad kan Byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse. Om rättelse inte vidtas kan en sanktionsavgift tas ut.

Anmälan om en ovårdad tomt eller byggnad


Om du vill anmäla en ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en anmälan till Byggnadsnämnden.

 

Om det är en fråga om miljöbrott så får du kontakta kommunens miljöenhet.

 

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer