Munkedals kommunvapen

Meny

Riva, rivningslov

Bild på gammalt uthus på Lenas holme

När krävs rivningslov?

Vid rivning av en byggnad eller en del av en byggnad:

  • Inom detaljplanelagt område.
  • Utanför detaljplanelagt område, om lovplikten utökats genom områdesbestämmelser.

Du behöver inte rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som får uppföras utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs.


Om du avser riva en befintlig byggnad för att uppföra en ny byggnad på platsen behöver du inte lämna in en separat ansökan. Rivningslovet kan prövas tillsammans med ansökan om bygglov.


Om du är osäker på om det som du har tänkt att riva kräver rivningslov eller anmälan kan du kontakta bygglovsavdelningen.

Ibland krävs anmälan om rivning

Utanför detaljplanelagt område krävs det oftast en anmälan för att få riva en byggnad eller en del av en byggnad. Arbetena får inte påbörjas innan du har erhållit ett skriftligt startbesked.

Viktigt att invänta startbesked

Att rivningslov beviljats ger inte rätt att påbörja åtgärden. Åtgärder som kräver lov eller anmälan får inte påbörjas förrän du har erhållit ett skriftligt startbesked.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

I Munkedals kommun finns det områden som är av riksintresse för kulturmiljövård eller som är utpekade som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om byggnader bör bevaras med hänsyn till sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, konstnärliga eller miljömässiga värde kan du nekas ett rivningslov eller nekas ett startbesked. Under Relaterad information kan du läsa mer om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

Rivning eller inte rivning

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.


Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska användas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

 

Att flytta en byggnad från en plats till en annan räknas också som rivning. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

Vad ska en ansökan om rivningslov innehålla?

  • Ansökningsblankett
  • Foton på byggnaden
  • Situationsplan
  • Materialinventering
  • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan, beroende på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet.

Senast ändrad: 2020-02-04

Sidansvarig: Moa Widekärr

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

0524-181 05

planbygg@munkedal.se


Marianne Meijer

Bygglovshandläggare


0524-181 24

planbygg@munkedal.se

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.