Utanför detaljplanerat område

För att få sätta upp en skylt utanför vägområdet behöver du ha tillstånd av Länsstyrelsen. Om du vill sätta upp skylten inom 50 meter från vägområdet prövar Länsstyrelsen hur skylten kommer att påverka trafiksäkerheten och landskapsbilden. Är skylten mer än 50 meter från vägområdet prövar de enbart hur den påverkar landskapsbilden. Skylten får inte ha någon symbol som används av Trafikverket, tex avfartslogga eller liknande.

Inom 50 meter från vägområdet

  • Tillstånd krävs alltid enligt 46 § väglagen. Länsstyrelsen prövar om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Innan de tar beslut tar de också in synpunkter från Trafikverket.
  • Om skylten inte är tillfälligt monterad (mindre än fyra veckor) gör de även en prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS). Här bedömer de om skylten kan påverka landskapsbilden negativt. Alla tavlor, skyltar, inskrifter eller jämförbara anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål prövas.

Mer än 50 meter från vägområdet

  • Här krävs endast tillstånd enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).
  • Även denna ansökan prövas av Länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om hur du söker tillstånd.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/trafik-och-infrastruktur/reklamskyltar-utmed-vag.html

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer