Ansöka om dispens

Ansöka om dispens

Strandskyddsdispens söker du hos Samhällsbyggnadsnämnden.


Ansökan ska innehålla:

  • dina kontaktuppgifter
  • uppgifter om din fastighet
  • en beskrivning av vad du vill göra
  • vilket behov du har av åtgärden
  • vilket särskilda skäl du vill stödja dig på

Till ansökan ska det även finnas en karta över fastigheten och måttsatta ritningar. Nämnden tar ut en avgift för handläggning av dispensansökan.

Ansökningsblankett

Ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 139.5 kB.

Information

Alla beslut om strandskyddsdispens skickas till Länsstyrelsen för granskning, dispensen börjar gälla först när den godkänts av länsstyrelsen.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer