Dingle 4:33, 1:84, Dingle Förskola

Ett förslag till detaljplan har tagits fram av kommunens tillväxtenhet via planförfattaren, Rådhuset Arkitekter AB.

 

Detaljplanens syfte är att ge byggrätt för en utvidgning av förskoleverksamhet eller boende samt en byggnad för centrumändamål.

 

Samrådsredogörelse och utlåtande har upprättas efter samråd och utställning.

 

Efter utställningen har reviderade handlingar tagits fram för antagande av planförslaget.
Revideringen innebär att bostäder får byggas, men att hänsyn skall tas så att ekvivalenta och maximala ljudnivåer för lägenheternas uteplatser uppfylles.
Ändringen har inget intresse för allmänheten.

 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till detaljplan för fastigheterna Dingle 4:33 och Dingle 1:84, Dingle Förskola, upprättad 2012-01-27 och rev. 2012-06-29.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede