Möe 1:2 - ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för del av Möe 1:2 

Kommunen valde under våren 2018 att ta fram ett förslag på ändring av detaljplanen med syftet att öka flexibiliteten i planen.


Kommunfullmäktige i Munkedals kommun beslutade 2018-11-29 § 118, att anta ändring av detaljplan för del av Möe 1:2. Daterade 2018-09-19. Länsstyrelsen beslutade 2018-12-13 att inte överpröva kommunens beslut att anta planen.


Vid överklagandetidens utgång har ingen överklagan inlämnats till kommunen.


I och med detta vinner ändringen av detaljplanen laga kraft 2018-12-27.


Den underliggande planen är upprättad 2008-12-01, justerad 2009-02-18 och antagen av Kommunstyrelsen, Munkedals kommun enl. beslut 2009-03-11, § 22. Planen vann laga kraft, 2009-04-07.


Planhandlingar

 

Övriga handlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede