Munkedal 1:58 m.fl. - Önnebacka förskola

Detaljplan för Munkedal 1:6, 1:58 och del av 1:2 och 1:59.

Önnebacka, Munkedals kommun.

 

Ett förslag till detaljplan har tagits fram av kommunens tillväxtenhet via planförfattaren Contekton Arkitekter Fyrstad AB.

 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig förskola, utvidning av en befintlig tomt med byggrätt samt byggrätter för två nya villatomter.

 

Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-02
Planen har vunnit laga kraft 2011-12-05

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede