Vadholmen Foss 10:1 m fl.

Detaljplanens syfte är att ge tre villafastigheter byggrätter, efter att slänten nu säkrats med en tryckbank. Även en ny parkeringsplats ingår i detaljplanen.

 

Detaljplanen har tagits fram med enkelt planförfarande.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede