Hällevadsholm Vässje Västra

Bild som visar planprocessen och startskedet

Samhällsbyggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över detaljplanen för del av Hällevadsholm och påbörja detaljplanearbetet för en ny detaljplan för delar av det befintliga detaljplaneområdet. Syftet med planen är att möjliggöra ett attraktivt bostadsområde som tillåter olika typer av bostäder. Utredningar och underlag tas fram under 2022 och 2023. Samråd pågår mellan 2023-06-13 och 2023-07-06.Planhandlingar

 

Utredningar

 

Övriga handlingar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede