Munkedals kommunvapen

Skyddsjakt

En grävling går i bruna höstlöv.

Rådjur, grävlingar och andra vilda djur i trädgårdar är inte att anse som en olägenhet enligt miljöbalken. De är därför inte ett ärende för kommunen. Om djuren är aggressiva och du bor i tätort bör du kontakta polis.


Miljönämnden beslutar om djur utgör en olägenhet för människors hälsa.

Lars Forsberg

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


lars.forsberg@sotenas.se

0523-66 40 37Andrea Reyes

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


bibiam.reyes@sotenas.se

0523-66 40 15Yvonne Petersson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

yvonne.petersson@sotenas.se

0523-66 40 45