Munkedals kommunvapen

Skyddsjakt

En grävling går i bruna höstlöv.

Rådjur, grävlingar och andra vilda djur i trädgårdar är inte att anse som en olägenhet enligt miljöbalken. De är därför inte ett ärende för kommunen. Om djuren är aggressiva och du bor i tätort bör du kontakta polis.


Miljönämnden beslutar om djur utgör en olägenhet för människors hälsa.

Johanna Törnqvist

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän (Föräldraledig)


johanna.tornqvist@sotenas.se

0523-66 40 17