Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Registret innehåller också information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

 

Vill du veta vem som äger en fastighet? Med lantmäteriets e-tjänst Vem äger fastigheten kan du enkelt och snabbt få fram svaret.


Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och landets kommuner bidrar regelbundet med information så att registret är uppdaterat.

Adresser

Namn och adressättning är ett kommunal ansvar. Beslut om nya adresser fattas av kommunen. Kontakta oss om du saknar adress eller har frågor om befintliga adresser.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede