Munkedals kommunvapen

Meny

Riksintressen

Flygfoto från inlandet ut mot kusten. i förgrunden syns en vik. Två fjordar möter sedan varandra innan de tillsammans mynnar ut i havet. På land ses skogs- och jordbrukslandskap.

Saltkällefjorden

Mark- och vattenområden som har så höga värden av något slag att de är av nationell betydelse är så kallade riksintressen. Det finns olika slags riksintressen, kultur- eller naturområden är en typ, kommunikations- eller industrianläggningar en annan. Gemensamt för dessa är att riksintressen inte påtagligt får skadas genom till exempel stadsförnyelse eller infrastrukturprojekt.

 

Kommuner och länsstyrelser runt om i landet har ett särskilt ansvar för riksintressena vilket bland annat innebär att kommunerna i sin planering ska visa hur områdena skyddas.


I Munkedals kommun finns riksintressen av flera olika slag. På länsstyrelsens kartportal hittar du utbredningen. Se länk under Relaterad information.

Senast ändrad: 2018-06-01

Sidansvarig: Erik Laurell

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.