Allemansrätten

Två gula kantareller i skogen.Förstora bilden

Svamp och bär får vi plocka i skogen tack vare allemansrätten.


Allemansrätten ger oss alla rätt att vistas och röra oss fritt i den svenska naturen. Men även om allemansrätten ger oss många rättigheter, så har vi också några skyldigheter att tänka på när vi vistas i skog och mark.


Allemansrätten innebär att du tillfälligt får vara och vandra på någon annans mark. Allemansrätten ger dig inte rätt att vara på någon annans tomt runt ett bostadshus. Du får inte heller vandra på en planterad åker eller vandra på annan mark som kan ta skada, till exempel skidspår. Det är vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana och använda den med omtanke.


Om du vill veta mer om vad man får och inte får göra enligt allemansrätten, så hittar du information via länkarna under Relaterad information.