Detaljplaner

Kartportalen - Bygga och Bo

I kartportalen hittar du information om både pågående och verkställda planer.

Klicka här för att komma till Kartportalen.

Aktuella detaljplaner

Planförslagen presenteras i den version som var aktuell vid publiceringstillfället. Förslagen kan ha reviderats och nya beslut kan ha tagits under planprocessen efter publiceringstillfället. För mer information kontakta handläggaren.

Påbörjade planer

Planer i samrådsskedet

Illustration av samråd. Andra skedet i processen.

Hällevadsholm Vässje Västra

Gårvik Västra

Saltkällan Åsen


Samrådsredogörelser redovisas när de är klara

Planer i granskningsskedet

Planer i antagandeskedet

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede