Munkedals kommunvapen

Detaljplaner

Bild visande detalplanekarta på ett bord och händer på persober runt om som granskar den.

Kartportal

 

Kartportal Bygga och bo

I kartportalen hittar du information om planer -
verkställda och pågående.

Aktuella detaljplaner

Planförslagen presenteras i den version som var aktuell vid publiceringstillfället. Förslagen kan ha reviderats och nya beslut kan ha tagits under planprocessen efter publiceringstillfället. För mer information kontakta handläggaren.

Påbörjade planer

Planer i samrådsskedet

Illustration av samråd. Andra skedet i processen.

Planer i granskningsskedet

Illustration av utställning. Tredje skedet i processen av processen.

Planer i antagandeskedet

Illustration av antagande. Fjärde och näst sista skedet i processen.

  


Planer som vunnit laga kraft

Illustration av laga kraft. Sist skedet i processen.

 

För att se planer som vunnit laga kraft, klicka här.