Foss 9:1

Ange Bildbeskrivning

 

Kommunen har tagit emot en begäran om planbesked av
exploatören som fått positivt tillstånd av Byggnadsnämnden. Planområdet gäller fastigheten Foss 9:1. Syftet med planarbetet är att ändra den befintliga planen så att ytterligare bostäder kan uppföras på fastigheten. Avtal har tecknats med
exploatören.


Tidplan är ej bestämd.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell