Gårvik Lökeberg

Ange Bildbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Gårvik Lökeberg. Planområdet berör fastigheten Lökeberg 1:22. och är beläget på Tungenäset. Detaljplanen uppförs med en så kallat standardförfarande.


Planförslagets syfte är att skapa förutsättningar för
bostadsbebyggelse samtidigt som områdets natur- och kulturvärden bevaras.


När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan får fastighetsägare, Länsstyrelsen och andra, som har intresse av förslaget, möjlighet att lämna synpunkter. Planförslaget kommer vara ute på samråd till och med 2021-01-22.

 

Synpunkter på planen skickas till Planbygg@munkedal.se. Ange också vilken plan det gäller och diarienr: BN 2015-37.

 

Vid frågor kontakta planhandläggaren.

Planhandlingar

 

Övrig information


Utredningar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell