Gläborg Norra

Ange Bildbeskrivning

Planförslaget har varit ute på samråd under våren 2013 med berörda sakägare och myndigheter. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2013-07-08.

 

Tidplan ej bestämd

Handlingar

Underlag

Senast ändrad: 2020-07-03

Sidansvarig: Erik Laurell