Munkedals kommunvapen

Håby Södra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen håller på att ta fram ett planförslag. Området är
beläget i Håby, söder om E6. Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna att etablera ett verksamhetsområde.

 

Samråd av planförslaget med berörda sakägare och myndigheter kommer att ske under våren 2019.