Munkedals kommunvapen

Håby Västra Nylunda

Ange Bildbeskrivning

Förslag till detaljplan för Håby Västra Nylunda, Munkedals kommun

 

En ny detaljplan har tagits fram av kommunens samhällsbyggnadsenhet via planförfattaren, Efem arkitektkontor AB.

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde inom planområdet. Direkt öster om denna plan har detaljplanen för ”Håby logistikcentrum” vunnit laga kraft 2014-01-20.


Detaljplanen bedrivs med normalt planförfarande och kommunen har bedömt att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för bergtäktens samråd.