Munkedal Brudås

Bild visande planens plats i inledningsskedet av planprocessen

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2019-08-19 att inleda arbetet med att ta fram en ny detaljplan för en ny förskola på Brudås i Munkedal.


Kommunen arbetar med att ta fram utredningar och planhandlingar.

Senast ändrad: 2020-01-10

Sidansvarig: Erik Laurell