Norra Lågum Äldrecentrum

Ange Bildbeskrivning

Ett planprogram över området har tagits fram av kommunen och varit ute på programsamråd under våren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2018-05-06. Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för ett äldreboende och en förskola.


Kommunen håller på med att ta fram utredningar och planhandlingar.

 

Handlingar

 

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell