Munkedals kommunvapen

Ödsby, Bergsvik

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har lämnat positivt besked för att
detaljplanelägga befintliga och nya bostäder i Bergsvik. Planförslaget har varit på samråd under 2011/2012. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse,
daterad 2012-03-30. Planförslaget har varit på granskning två gånger, 2013 och 2015.

 

Ny granskning kommer att ske under vintern/våren 2019.

Lisa Gunnarsson