Munkedals kommunvapen

Meny

Säleby Södra

Ange Bildbeskrivning

Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked för
detaljplaneläggning av Säleby 2:3. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för verksamhetsområde.


Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2019-02-15 planhandlingarna för samråd. Planförslaget har varit ute för samråd under perioden 2019-02-19 till och med 2019-03-12.

Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som godkänts av samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-15 § 55.

 

Planhandlingarna har reviderats och finns tillgängliga för granskning under perioden 2019-06-17 till och med 2019-07-22. Berörda sakägare ska senast 22 juli lämna sina yttranden.

 

Sammanställning (granskningsutlåtande) från granskningen presenteras på hemsidan.


Samrådshandlingar:

Underlag:

Senast ändrad: 2019-06-14

Sidansvarig: Moa Widekärr

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.