Säleby Västra

Ange Bildbeskrivning


Kommunen har påbörjat arbetet att ta fram ett planförslag för
detaljplaneläggning. Planområdet berör del av fastigheten Foss 10:1, beläget väster om E6 i Säleby.

 

Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet
för ett verksamhetsområde.

 

Tidsplan ej bestämd.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell