Saltkällan Mötesplatsen

Ange Bildbeskrivning

 

Exploatören har fått positivt besked för att
detaljplanelägga del av fastigheten Saltkällans säteri 1:2. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för handel och trafikantservice.


Tidplan är ej bestämd.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell