Upphävande av del av Byggnadsplan för Hedekas

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett förslag till att upphäva del av Byggnadsplan för Hedekas. Syftet med att upphäva del av Byggnadsplan för Hedekas, med aktnummer 14-KRO-573 B, är att möjliggöra ett uppförande av ett bostadshus på Krokstads Sandåker 1:23, som idag är planlagt för allmän plats. Att upphäva del av byggnadsplanen möjliggör för fastighetsägaren att ansöka om bygglov på mark som idag inte är tillåten för bostäder.

Förslaget till att upphäva del av byggnadsplanen är ute på samråd under perioden 2021-11-16 till 2021-12-07. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan och i kommunhuset Forum, Munkedal.


Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det skriftligt senast 2021-12-07.

Handlingar

 

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell