Munkedals kommunvapen

Meny

Vadholmen Södra

Ange Bildbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Vadholmen Södra. Planområdet berör fastigheterna Foss 2:81, 2:82 m.fl. och är beläget mellan Bohusbanan och Örekilsälven. Detaljplanen uppförs med ett s.k. utökat förfarande. Planförslagets syfte är att skapa förutsättningar för bostäder och centrumutveckling. Planförslaget överensstämmer i huvudsak med den gällande översiktsplanen.


Planförslaget har varit ute på samråd, inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2020-05-05, som finns tillgänglig på kommunens hemsida. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-05-18 § 51 att godkänna samrådsredogörelsen och låta förvaltningen ta fram och ställa ut granskningshandlingar.


Planförslaget kommer att ställas ut för granskning från och med 2020-07-07 till och med 2020-08-23. Berörda sakägare har under granskningstiden möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

Handlingar

Underlag

Senast ändrad: 2020-07-06

Sidansvarig: Moa Widekärr

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.