Munkedals kommunvapen

Vadholmen Södra

Ange Bildbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Vadholmen Södra. Planområdet berör fastigheterna Foss 2:81, 2:82 m.fl. och är beläget mellan Bohusbanan och Örekilsälven. Detaljplanen uppförs med ett s.k. utökat förfarande. Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostäder och centrumnära verksamheter.

Samhällsbyggnadsnämnden besultade 2020-02-17 § 16 att godkänna upprättade samrådshandlingar och låta förslaget skickas ut på samråd.

Planförslaget kommer att finnas tillgängligt för samråd under perioden 2020-02-27 till och med 2020-03-26. De som vill har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Samrådshandlingar:

Underlag: