Översiktsplan 2018

Framsidan till översiktsplan 2018. Underrubrik Strategier och framtidsplaner och med en bild på ett konstverk av sten och en blå himmel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedals kommun har arbetat fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan 2018. Denna bygger till största del på föregående översiktsplaner.


Under hösten 2018 ställdes förslaget ut för samråd och inkomna synpunkter har nu bearbetats och besvarats i bilagd samrådsredogörelse.


Enligt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 24 augusti 2020 sänds förslaget ut på granskning. Både mottagare enligt sändlista samt allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på granskningshandlingen.


Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 30 november 2020.


Granskningshandlingar

Bilagor

 


Förslaget till Översiktsplan 2018 inklusive bilagor finns utställda i fysisk form på kommunens bibliotek i Munkedal.


Om du har frågor eller vill ha handlingarna skickade till dig vänligen kontakta:


Ika Mikaela Danielsson, Översiktsplanerare

E-post: IkaMikaela.Danielsson@munkedal.se

Telefon: 0524-18097 Växel: 0524-180 00


När du lämnar synpunkter via e-post (planbygg@munkedal.se) eller brev (Munkedals kommun, Plan-, bygg- och markenheten, 455 80 Munkedal) är det viktigt att du anger:


  • Rubrik i ämnesraden: Granskning Översiktsplan 2018 SBN 2020-134
  • Dina kontaktuppgifter:
    - Namn
    - Telefon
    - E-post eller postadress
  • Det måste framgå i vilken egenskap du lämnar synpunkter; som privatperson eller annat som exempel företag, förening eller liknande. Då ska det även framgå vilket företag eller förening det gäller.
Bild som visar var i processen översiktsplanen befinner sig. Tid för granskning.

Bild som visar var i processen översiktsplanen befinner sig. Tid för granskning.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell