Översiktsplan 2040 - Munkedals kommun

Illustration över olika delar i en kommun, som byggnader, natur, transportmedel, vatten och vindkraft med mera

En översiktplan, ofta kallad ÖP, redovisar hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Nu är arbetet med en ny översiktsplan, kallad ÖP 2040, igång i Munkedals kommun. Det omfattande arbetet genomförs i dialog med allmänhet, myndigheter och andra intressenter och beräknas vara klart år 2025.

Dialogen med barn och unga kommer få ett ökat fokus i arbetet, utifrån att Barnkonventionen blivit lag från och med januari 2020. Under åren 2023 och 2024 planeras en samråds- respektive granskningsutställning där alla som vill kan lämna in synpunkter på hur översiktsplanen utformas.

Medborgardialog ÖP 2040 - vi vill ha din hjälp

Du kan bidra till en bättre kommun och arbetet med ÖP 2040 genom att svara på några korta frågor om hur du reser och vart du gärna vistas i Munkedals kommun. Du svarar via en enkät i kartformat via länken nedan. Du som svarar behöver inte ange vem du är.


Till enkäten


Nyheter

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell