Foss-Berg 3:1 och Foss 5:1 -Bergsäter

Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-10 att anta upprättad detaljplan för del av Foss-Berg 3:1 och Foss 5:1, daterad 2009-03-30 och justerad 2009-05-25.


Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2 § PBL föreligger från 2009-06-30.


Vid överklagande tidens utgång har ingen överklagan inlämnats till kommunstyrelsen.


I och med detta vinner detaljplanen laga kraft 2009-07-10.


Utbyggnaden av gator, belysning och lekplats inom området påbörjades hösten 2020. Mer information om området.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Johansson