Munkedals kommunvapen

Meny

Håby Logistikcentrum

Detaljplan för del av fastigheterna Skinnfälleröd 1:1, Bäckevall 2:18 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-11 att anta detaljplanen för del av Skinnfälleröd 1:1, Bäckevall 2:18 m.fl., upprättad 2013-03-08 och justerad 2013-11-04.


Länsstyrelsens beslut om överprövning enligt 11 kap § 10 PBL, att inte pröva kommunens antagandebeslut föreligger.


Vid överklagandetidens utgång har inga överklaganden inkommit till kommunstyrelsen.


Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2014-01-20.

Senast ändrad: 2019-09-12

Sidansvarig: Erik Laurell

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.