Håby-Lycke 1:53 m. fl.

Planens syfte är att medge en ny handelsetablering om ca 70.000 m² bruttoarea. Omräknat som handelsyta innebär detta ca 55 000 m² i huvudanläggningen.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell