Munkedals kommunvapen

Meny

Säleby Södra

Ange Bildbeskrivning

 

Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked för detaljplaneläggning av Säleby 2:3. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för verksamhetsområde.


Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 2019-06-17 till och med 2019-07-22. Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande.


Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 2019-08-19 § 103 att godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplanen för Säleby Södra, del av fastigheten Säleby 2:3 m fl.


Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen vann laga kraft 2019-09-11.


Handlingar

Senast ändrad: 2020-07-03

Sidansvarig: Moa Widekärr

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.