Saltkällan, Brevik 3:12 m.fl.

Flygbild över Saltkällan norrut från juni 2006

Foto: Ramböll/Per Petersson, juni 2006

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2013-03-11

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell