Munkedals kommunvapen

Meny

Torreby 3:154, del av - vid slottet

Detaljplanen vann laga kraft 2009-06-24.

 

Torreby 3:208 o del av 3:154, ändring av detaljplan

 

Ett förslag till ändring av detaljplanen för fastigheterna ovan har tagits fram med syfte att tillåta boende för olika typer av enskilda småhus. Planens markyta för bostäder utökas, den totala byggrätten minskas och området blir tillgängligt för bil.

 

Förslaget till ändring av detaljplan har bedrivits med enkelt planförfarande, alltså utan att planen varit ute på granskning. Gällande exploateringsavtal fortsätter det att gälla, för den ändrade detaljplanen.

 

Kommunstyrelsen har beslutat att anta den ändrade detaljplanen och den vann laga kraft 2014-05-05.

 

Senast ändrad: 2019-09-12

Sidansvarig: Moa Widekärr

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.