Munkedals kommunvapen

Meny

Torreby Övre Fjällberg

Hela detaljplaneprocessen

Detaljplaneförslaget har tagits fram av exploatören och
konsulter. Syftet har varit att möjliggöra för tre nya tomter på del av fastigheten Torreby 3:154.


Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18 § 87 att anta
upprättade handlingar gällande detaljplan för Övre Fjällberg, del av Torreby 3:154, daterade 2018-09-19 och länsstyrelsen beslutade 2018-11-06 att inte överpröva kommunens beslut.


Vid överklagandetidens utgång har ingen överklagan inlämnats till kommunen.

 

I och med detta vinner detaljplanen laga kraft 2019-01-02.

Handlingar

Senast ändrad: 2020-07-03

Sidansvarig: Erik Laurell

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.