Munkedals kommunvapen

Meny

Vässje gamla Vässjegården

Hela detaljplaneprocessen

Kommunen har tagit fram ett förslag på ändring av byggnadsplan för fastigheten Vässje 1:89. Syftet med planändringen är att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder och kontor.


Planförslaget har varit på samråd med berörda sakägare och myndigheter under våren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2018-08-15. Planförslaget har varit utställt på granskning under sensommaren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande, daterad 2018-09-12, reviderad 2018-10-17.


Samhällsbyggnadsnämnden antog ändring och utvidgning av
byggnadsplan för Hällevadsholm gällande fastigheten Vässje 1:89, 2019-01-21 § 10. Beslutet om att anta ändringen och utvidgningen av byggnadsplanen vann laga kraft 2019-02-12.


Handlingar

Senast ändrad: 2020-07-03

Sidansvarig: Moa Widekärr

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.