Munkedals kommunvapen

Status eldnings- och bevattningsförbud

Foto på en vattenkanna som vattnar en planta.

Bevattningsförbud

Ibland faller det inte tillräckligt mycket regn för att våra färskvattenresurser ska vara på en normalnivå. Då kan det bli aktuellt med bevattningsförbud eller en besparingsuppmaning.

 

www.vastvatten.se kan du se aktuell status för våra vattenresurser och se om förbud eller uppmaning råder just nu.

Eldningsförbud

En längre tids torka i kombination med värme kan leda till ökad brandrisk. Då kan räddningstjänsten utfärda eldningsförbud i olika grader, beroende på hur stor risken för brand bedöms vara.

 

www.mittbohuslan.se kan du se om det råder eldningsförbud just nu.

Västvatten AB

Kommunalt vatten och avlopp

 

info@vastvatten.se

0522-63 88 00

 

 

Räddingstjänstförbundet
Mitt Bohuslän