Finansiell profil Munkedal

Finansiella profiler år 2017 till 2019 i spindelnärFörstora bilden

Klicka på bilden för att se en större version.

Syfte

Syftet med finansiella jämförelser är att i förhållande till övriga kommuner i Västra Götaland och Hallands län:


  • Redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt i förhållande till övriga kommuner i Västra götaland och Hallands län
  • Visa hur kommunen har utvecklats över tid
  • Beskriver kommunens svaga och starka finansiella sidor i förhållande till god ekonomisk hushållning

Analys av Munkedals ekonomiska läge

Munkedals finansiella utveckling under den studerade treårsperioden resulterade i en ganska oförändrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet i länen, hade Munkedal vid utgången av 2019 ett samma utgångsläge som under 2017.


Munkedal har ett stabilt finansiellt läge. Det dock viktigt att
resultatnivån de närmaste åren bibehålls till minst 2,0% i
förhållande till verksamhetens kostnader för att möta
förväntade investeringar och framtida utmaningar, eftersom
de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar.


Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster
kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också
att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av
minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd.


Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets
tillväxt att räcka för att möta uppräknade faktorer.


En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller
minimera besparingar är att effektivisera verksamheten
genom att göra goda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter.


Mer detaljerad analys finns i rapporten som du hittar under Relaterad information.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson